More ICT
Image default
Aanbiedingen

Ambtenaren met vaste benoeming

 Uit onderzoek van Vindazo, in associatie met  Qiwie, komt naar voren dat iets meer dan de helft van de ambtenaren met een vaste benoeming zich bindt aan zijn contract en dit uitsluitend verruilen zou voor meer profijt of salaris. Daarnaast blijkt dat overheidslonen niet veel verschillen met de privé lonen.

Een vast contract heeft een negatief gevolg op de werkprestatie, aldus een derde van de ambtenaren. Een aantal vastbenoemde ambtenaren vinden in hun majoriteit dat hun contract past binnen een soepel personeelsbeleid. Een opinie die door het grootste gedeelte van hun collega`s wordt ontkend.

Volgens de afgevaardigde autoriteit van Vindazo, Sergej Dergatsjev moeten er wel een aantal dingen in het contract veranderen. “Er moet werk gemaakt worden van een doorgedraaide analyse. Heel weinig vastbenoemden zijn ooit uit hun functie gezet. Er bestaan beoordeling grondbeginselen die moeten worden afgedwongen en consistent worden gehanteerd. Met moet zich inzetten voor een vast benoemde functie en het niet zomaar zien als een verkregen privilege.”

Op internet kom je zefls dergelijke afbeeldingen die uitlachen huidige stand van zaken. 

Naar mening van Vindazo redactie in Belgie is een van de beste systemen gezien andere EU landen. Sommige zaken werken traag maar stabiel. 

Zou je jouw functie als vast benoemde willen verruilen?

52 procent van de vast benoemde ambtenaren wil niet zwichten. 35 procent is bereid zijn functie te verruilen voor een hoger salaris en 13 procent voor meer profijt. Van een vierde van alle ambtenaren, met een vaste benoeming of contract, mag dit voorschrift verdwijnen.

Contractueel overheidswerknemers zijn de meest onbeschermde categorie medewerkers volgens Ria Janvier, professor aan de Universiteit Antwerpen. “Ze mogen niet profiteren van de voordelen dat personeel uit de privésector heeft, zoals een groepsverzekering, en ze missen ook het profijt die vast benoemde ambtenaren hebben. Zoals het ambtenarenpensioen.”

Dus er zijn toch abtenaren die ontslagbrief klaar hebben en regelmatig aanpassen hun cv. 

 

 In welke klasse bevindt jouw bruto salaris zich?

Volgens het onderzoek van Vindazo klopt het niet dat je bij de overheid minder verdient. De doorsnee brutosalarissen tussen privé en overheid lopen niet veel uiteen. “Ambtenaren met een betrekking tot en met een hbo-niveau hebben betrekkelijk hoge lonen in gelijkenis met de privésector. De ambtenarenpensioenen en werk vastigheid meerekenen, zijn die volmaakt overeenkomstig met de arbeidsmarkt.

Om net afgestudeerden universitairen te werven heeft de overheid de lonen voor deze groep verhoogd. Op latere leeftijd daalt het loon profijt.

Als u bent van plan om te werken voor overheid dan kan je motivatiebrief voorbereiden en zoekn naar juiste vacatures op Vindazo.be

Zoek je een job? Kijk dan op Vindazo.be dat is een database van alle vacatures in Belgie overheid en prive. 

top job boards Ats Vacatures

 

https://www.dergatsjev.be/2018/03/ambtenaren-met-vaste-benoeming.html